6640151680?profile=RESIZE_710x

Op een dag vind je dé job van je leven... Dit hoeft helemaal niet! 

Ik geloof niet dat er voor een klant maar één loopbaan met één geschikte job ontworpen kan worden.

Het leven gaat zijn gang met allerlei bochten en omwegen. In je loopbaan gaat dat ook zo. Omwille van allerlei omstandigheden, kan je je vaak niet vastpinnen op die ene job voor de rest van je leven. 

Maar dat hoef geen probleem te zijn! Velen van ons wisselen (of WISL-en) sowieso om de 2, 3, 4,.. of 7 jaar van job. Niet altijd omdat het niet goed gaat, maar vaak omdat we een nieuwe uitdaging willen aangaan, omdat we onze job meer willen afstemmen op ons privéleven,… of gewoon om dat we voelen dat het tijd is voor iets anders.

Af en toe is het goed om even stil te staan bij wat je graag doet en wat je belangrijk vindt in je loopbaan. Om dan stilaan of snel, aan jou de keuze, in beweging te komen ‘Wat wil jij op dit moment en hoe lang denk je dit vol te willen houden?’ SJIC Coaching kan je begeleiden in het zoeken naar een of meerdere (waarschijnlijk tijdelijke) focus(sen) in je leven, job, loopbaan of eigen zaak. Vanuit je vele talenten en interesses kunnen we verschillende mogelijke job(s) en loopbanen ontwerpen met oog op voldoende variatie. Zo kan je bewust keuzes maken en acties plannen om je niuew etoekmost vorm te geven. 

 

Ontwerp een leven en loopbaan met al je passies, interesses en talenten.

Een loopbaan die nu bij je past, tot het weer eens tijd is om jezelf onder de loep te nemen en je carrière een nieuwe wending te geven.

6641000061?profile=RESIZE_710x

Leen Van de Wouwer, Loopbaanontwerper bij WISL en zaakvoerder van haar eigen zaak SJIC

SJIC, een blijk van waardering… Voor een juweel van een loopbaan, team, onderneming & toekomst.

Meer info : www.sjic.be

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of WISL - World to add comments!

Join WISL - World