Er is een onmiskenbare link tussen psychologische veiligheid en betrokkenheid op het werk. Wie zich veiliger voelt, toont meer engagement. Als je kan zeggen wat je wil zal je dat vaker doen met zelfvertrouwen. Een bedrijf dat zelf het initiatief neemt om kwetsbare onderwerpen te bespreken ondersteunt dit nog meer.  

Zo heeft 1 van onze klanten beslist dat zaken die onderhandeld worden met een klanten met een factuurbedrag lager dan 250 eur zonder overleg door de werknemer individueel mag beslist worden. 80% van de overlegmomenten gingen over zaken die weinig of geen impact hadden op de commerciële KPI’s. 

De werknemer ervaart voldoening op het werk door 3 aspecten. 

 

Autonomie 

Door psychologische veiligheid te ondersteunen nemen de werknemers van onze klanten meer initiatief. Door initiatief aan te moedigen betrek je de werknemers en denken zij mee over de zaken die beter kunnen in de organisatie. Fouten maken hoort daar bij en feedback geven dus ook.  

De psychologische veiligheid eindigt op het moment dat de werknemer gevaar loopt. Een werkgever die psychologische veiligheid biedt en groei en initiatief ondersteunt heeft alles in handen om geëngageerde werknemers te krijgen.  

Zo kan het bespreken van werkroosters om permanentie te organiseren vaak leiden tot verrassende oplossingen. Door transparantie creëer je openheid en kan je je werknemers uitdagingen laten oplossen door ze te bespreken met alle betrokkenen. 

Zo biedt een van onze klanten, een callcenter, een flexibel werkrooster. Wie zich vaak flexibel opstelt krijgt voorrang bij aanvragen voor verlof, om werkschema’s te wisselen etc. 
Op die manier wordt het mogelijk op tijd de kinderen of te halen van school en voor andere werknemers is het mogelijk in het weekend te werken om op die manier tijdens de week tijd te hebben. 

Betrokkenheid 

Engagement of betrokkenheid krijg je wanneer een medewerker zich aanvaard voelt en deel is van een groep. Dat lukt alleen als de werknemer zichzelf kan zijn en slechts beperkt risico loopt hierop afgerekend te worden. Met andere woorden, als hij of zij zich psychologisch helemaal veilig voelt.  

Door deze aanpak hebben onze klanten gemotiveerde en geëngageerde collega's.  

Iedereen wil zich aanvaard voelen door een groep. Daarnaast we willen zicht op onze mogelijkheden binnen de organisatie en kansen krijgen om onze vaardigheden te ontwikkelen.  

Capaciteiten 

Een werknemer die spontaan zijn zorgen, wensen en suggesties op tafel gooit voelt zich veilig en betrokken en zal aangeven waar zijn of haar ambities liggen.  

Open communicatie en medeleven scheppen vertrouwen. Medewerkers zijn op hun gemak en worden openhartiger. Leidinggevenden krijgen de kans doelstellingen en ambities van medewerkers duidelijk in kaart te brengen en hen efficiënt in te schakelen”,  “Ook komt mentaal en fysiek welzijn van medewerkers sneller ter sprake waardoor leidinggevenden vroegtijdig kunnen ingrijpen en de kans op ziekteverzuim verkleint.” 

Bij gebrek aan psychologische veiligheid 

Heerst er een gebrek aan psychologische veiligheid? Dan krijg je het struisvogeleffect. Mensen ontlopen elkaar en spreken niet vrijuit. Bepaalde onderwerpen worden niet meer besproken en blijven hangen. Zoiets heeft desastreuze gevolgen voor je team en brengt uiteindelijk de hele organisatie in gevaar. De klant voelt ook de gevolgen van een organisatie waar men intern zaken niet bespreekt of wanneer intern de communicatie niet goed verloopt.  

Hoe herken je de struisvogelsituaties op het werk? Er zijn een aantal -veelal stille- signalen. Mensen die zich tijdens de lunchpauze liever afzonderen, bijvoorbeeld. Of zij die er stilletjes vanonder muizen als de baas binnenkomt. Of collega’s die nooit iets zeggen tijdens een teamvergadering. Draaien met de ogen als bepaalde collega’s aan het woord zijn, zuchten, iedereen heeft zo zijn subtiele manier om te laten blijken dat iets niet juist zit. 

Loop deze mensen niet zomaar voorbij. Wat speelt er? Hoe voelen ze zich op het werk? Hoe tonen zij betrokkenheid bij de organisatie? Door een gebrek aan psychologische veiligheid zijn werknemers vaker afwezig, zowel mentaal als fysiek. Er zijn een aantal voorwaarden om zich veilig te voelen op de werkvloer.  

Vertrouwen  

Als collega’s zich comfortabel voelen bij elkaar, bij de leidinggevende en bij de baas zullen ze vrijuit hun mening delen, fouten durven toegeven, hulp vragen en berekende risico’s nemen. En dat allemaal zonder angst voor negatieve gevolgen, zoals aantasting van hun zelfbeeld, hun status of zelfs hun carrière.  

Je vrij en veilig voelen om te zeggen wat je wil zorgt voor productieve en creatieve teams.  

Binnen het kader van vertrouwen geef je ook aan welk gedrag niet getolereerd wordt negativiteit, cynisme, seksisme, te laat komen, storend gedrag,…  

Je laat de vrijheid om elk voor zich te bepalen wat niet kan. Echter zaken die je wil stimuleren en absoluut wil vermijden mag je extra in de verf zetten en daarover feedback geven.  

Empathie / sympathie 

Een 2de voorwaarde is empathie en Sympathie.  

Empathie is je je kunnen voorstellen hoe een situatie beleefd wordt door de ander. Je kunnen verplaatsen in de denk- en leefwereld van anderen. Dit is een uitdaging gezien het vrijwel onmogelijk is je helemaal in iemand anders te verplaatsen.  

Sympathie is je voorstellen hoe jij zou omgaan met de situatie van een ander. Wat zou jij doen in dat geval?  

Pagina-einde 

toepassing psychologische veiligheid  

Hoe je zelf psychologische veiligheid ondersteunt?  

Ik leg het hieronder uit in 3 eenvoudig toepasbare stappen.  

1) Een positieve werksfeer  

Creëer een positieve werksfeer waar conflicten en dialogen constructief worden aangepakt in een psychologisch veilig kader.  Informele activiteiten geven vaak aan hoe iedereen zich gedraagt binnen een groep. 

2) Conflicten aanpakken 

Gewoonlijk gaan we in conflicten vluchten of vechten. Dit heeft op lange termijn het effect dat er veel hangende zaken zijn.  

Wil je de psychologische veiligheid bij je collega’s bevorderen, zorg er dan ook voor dat discussies en debatten ‘veilig’ kunnen verlopen. Laat een niet betrokken collega optreden als moderator en houdt een aantal zaken goed in het oog.  

Zo is het belangrijk dat elke collega evenveel aan het woord komt. Dat hij eerlijk zijn mening mag uiten zonder angst voor negatieve feedback. En dat iedereen oprecht luistert naar elkaar met open geest en de beste bedoelingen.  

Conflicten worden vaak gevoed met aannames en veronderstellingen. Het is belangrijk tussendoor af te stemmen of iedereen nog op dezelfde lijn zit. Situaties zijn wenselijk, percepties of tragisch. Klopt het wel wat iedereen denkt dat er aan de hand is? 

3) Feedback geven  

Feedback geven gebeurt bij voorkeur in 4 stappen: 

1) Benoem de situatie op een objectieve manier en stem af met de ontvanger of dit klopt.  

2) Benoem het gedrag op een objectieve manier en stem af met de ontvanger of dit klopt.  

3) Benoem de gevolgen en het gewenste gedrag.  

4) stem af met de ontvanger of alles begrepen werd.  

Psychologische veiligheid garanderen is een uitdaging. Wees positief realistisch in het traject dat leidt tot psychologische veiligheid. Dit proces kan even duren afhankelijk van waar je start.  

 

Key take aways: 

De werknemers verwacht ABC: autonomie, betrokkenheid en de mogelijkheid om de bestaande vaardigheden te gebruiken en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. 

Vertrouwen, empathie 

Positieve werksfeer, constructief vangnet voor conflicten en feedback geven. 

Veel succes en tot een volgende vlog. 

You need to be a member of WISL - World to add comments!

Join WISL - World

Email me when people reply –