Bij gebrek aan psychologische veiligheid 

Heerst er een gebrek aan psychologische veiligheid? Dan krijg je het struisvogeleffect. Mensen ontlopen elkaar en spreken niet vrijuit. Bepaalde onderwerpen worden niet meer besproken en blijven hangen. Zoiets heeft desastreuze gevolgen voor je team en brengt uiteindelijk de hele organisatie in gevaar. De klant voelt ook de gevolgen van een organisatie waar men intern zaken niet bespreekt of wanneer intern de communicatie niet goed verloopt.  

Hoe herken je de struisvogelsituaties op het werk? Er zijn een aantal -veelal stille- signalen. Mensen die zich tijdens de lunchpauze liever afzonderen, bijvoorbeeld. Of zij die er stilletjes vanonder muizen als de baas binnenkomt. Of collega’s die nooit iets zeggen tijdens een teamvergadering. Draaien met de ogen als bepaalde collega’s aan het woord zijn, zuchten, iedereen heeft zo zijn subtiele manier om te laten blijken dat iets niet juist zit. 

Loop deze mensen niet zomaar voorbij. Wat speelt er? Hoe voelen ze zich op het werk? Hoe tonen zij betrokkenheid bij de organisatie? Door een gebrek aan psychologische veiligheid zijn werknemers vaker afwezig, zowel mentaal als fysiek. Er zijn een aantal voorwaarden om zich veilig te voelen op de werkvloer.  

Vertrouwen  

Als collega’s zich comfortabel voelen bij elkaar, bij de leidinggevende en bij de baas zullen ze vrijuit hun mening delen, fouten durven toegeven, hulp vragen en berekende risico’s nemen. En dat allemaal zonder angst voor negatieve gevolgen, zoals aantasting van hun zelfbeeld, hun status of zelfs hun carrière.  

Je vrij en veilig voelen om te zeggen wat je wil zorgt voor productieve en creatieve teams.  

Binnen het kader van vertrouwen geef je ook aan welk gedrag niet getolereerd wordt negativiteit, cynisme, seksisme, te laat komen, storend gedrag,…  

Je laat de vrijheid om elk voor zich te bepalen wat niet kan. Echter zaken die je wil stimuleren en absoluut wil vermijden mag je extra in de verf zetten en daarover feedback geven.  

Empathie / sympathie 

Een 2de voorwaarde is empathie en Sympathie.  

Empathie is je je kunnen voorstellen hoe een situatie beleefd wordt door de ander. Je kunnen verplaatsen in de denk- en leefwereld van anderen. Dit is een uitdaging gezien het vrijwel onmogelijk is je helemaal in iemand anders te verplaatsen.  

Sympathie is je voorstellen hoe jij zou omgaan met de situatie van een ander. Wat zou jij doen in dat geval?  

VIDEO: De werkvloer: Wat bij gebrek aan psychologische veiligheid?

You need to be a member of WISL - World to add comments!

Join WISL - World

Email me when people reply –